Nakladatelství EPOCHA

Vědecká ediční rada nakladatelství Epocha

prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
(Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Technická univerzita v Liberci)

prof. PhDr. František Mezihorák, CSc., Dr.h.c.
(Univerzita Palackého v Olomouci)

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
(Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)

prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.
(Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem)

prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
(Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)

doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.
(Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy)

doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
(Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy)

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
(Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)