Nakladatelství EPOCHA

Rukopisy

Vážení autoři,
děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se rozhodli obrátit na naše nakladatelství.

Pro snadnější komunikaci Vás prosíme o následující:

  1. Zašlete svůj rukopis elektronicky na naši e-mailovou adresu epocha@epocha.cz – jedná-li se o vytištěný text, pak obyčejnou poštou na adresu nakladatelství: Nakladatelství Epocha s. r. o., Kaprova 12. 110 00 Praha 1
  2. Připojte k rukopisu anotaci knihy (včetně plánovaného rozsahu) a stručnou informaci o Vás a kontakt.

Vzhledem k velkému počtu nabízených rukopisů Vás prosíme o trpělivost. Vyjádření k Vašemu textu Vám sdělíme cca do dvou měsíců od jeho doručení, ale bohužel nemůžeme vyloučit, že tato doba bude delší.

V případě vytištěných textů je možné si zamítnuté rukopisy po dohodě vyzvednout na adrese naší redakce. Nevyžádané rukopisy bohužel nevracíme automaticky.

Děkujeme a těšíme se na případnou budoucí spolupráci.