Nakladatelství EPOCHA

Ediční plán pro rok 2017

Ediční plán pro rok 2017 je v přípravě a jednotlivé tituly jsou a budou postupně přidávány

Rychlý přechod do jiné kategorie:

Ondřej Šebesta
Totalitní anekdoty

O anekdotě praví moudrá encyklopedie, že se jedná o řecký výraz pro texty předávané ústně nebo z nějakých důvodů nezveřejněné. Je to zpravidla krátké humorné vyprávění, které zesměšňuje nějakého člověka, dobu či situaci.
Nepochybujeme o tom, že v tomto ohledu byly tzv. totalitní anekdoty naprosto dokonalé. V komunismu se jim dařilo jako hrachu v Mičurinově pařeništi – a to i přes to, že vládnoucí režim byl kdykoliv ochoten zavřít prostořeká ústa i s jejich majitelem.
Politickému vtipu to však nemohlo ublížit. Možná i proto, že smích byl zaručeným receptem na přežití v komunistickém bezčasí.

1. vyd., váz., formát 115x160, 112 stran

Přečtěte si ukázku

Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7557-093-2 EAN: 9788075570932
Cena: 115,- Kč, cena při nákupu přes eshop: 86,- Na každý nákup automaticky získáváte 25% slevu.
Více informací naleznete v sekci Košík nebo Dodací podmínky.


PŘIDAT DO KOŠÍKU

Jiří Winter - Neprakta
Co v kronikách nebylo

Staré kroniky bývají zdrojem poznání a vědění zejména na poli vědeckém, případně literárním. Případů, kdy se příhody starých šlechtických rodů či přímo panovníků stanou námětem humorných kreseb, je poskrovnu. K těm, kteří se ve svém díle věnovali z velké části historii, patří bezesporu Jiří Winter – Neprakta. Mistrova záliba ve starožitnostech a dokonalé znalosti detailů a maličkostí ze života našich předků, dávají čtenářům kromě pobavení i poučení, neboť si vybaví dávno zapomenuté školní znalosti a vtip spojí s vlastní zkušeností. Rozšíří si znalosti o nové pohledy na architekturu, dobovou módu, technické kuriozity, někdy i o zajímavé slovní obraty a zapomenutá slova. Znovu si vše uloží do paměti v nových souvislostech a vtipné pointě se navíc od srdce zasmějí. Bez nadsázky se dá říci, že většina toho, co lze nazvat NEPRAKTYckou historií, je velmi příjemnou učebnicí dějepisu pro všechny věkové kategorie. V novém výběru naleznete šedesát stránek komiksových historek na téma „Co v kronikách nebylo“ (cyklus časopisu Staré kroniky bývají zdrojem poznání a vědění zejména na poli vědeckém, případně literárním. Případů, kdy se příhody starých šlechtických rodů či přímo panovníků stanou námětem humorných kreseb, je poskrovnu. K těm, kteří se ve svém díle věnovali z velké části historii, patří bezesporu Jiří Winter – Neprakta. Mistrova záliba ve starožitnostech a dokonalé znalosti detailů a maličkostí ze života našich předků, dávají čtenářům kromě pobavení i poučení, neboť si vybaví dávno zapomenuté školní znalosti a vtip spojí s vlastní zkušeností. Rozšíří si znalosti o nové pohledy na architekturu, dobovou módu, technické kuriozity, někdy i o zajímavé slovní obraty a zapomenutá slova. Znovu si vše uloží do paměti v nových souvislostech a vtipné pointě se navíc od srdce zasmějí. Bez nadsázky se dá říci, že většina toho, co lze nazvat NEPRAKTYckou historií, je velmi příjemnou učebnicí dějepisu pro všechny věkové kategorie. V novém výběru naleznete šedesát stránek komiksových historek na téma „Co v kronikách nebylo" (cyklus časopisu Ahoj na sobotu dosud knižně nevyšel) a víc než dvě stovky oblíbených kreslených vtipů.

1. vyd., vázaná s přebalem, formát 158x230, cca 160 stran

DATUM VYDÁNÍ BUDE UPŘESNĚNO

Další informace o titulu zde

Jaroslav Kopecký (ed.)
NEPRAKTA

Obrazová monografie Jiřího Wintera (1924–2011), karikaturisty, výtvarníka a ilustrátora, zaujímajícího výrazné místo ve výtvarném umění druhé poloviny 20. století, především na poli kresleného humoru. Kniha ve velkém formátu prezentuje přes tisíc reprodukcí vtipů, ilustrací, grafik, skic a námětů, reklamních plakátů, letáků a účelových tisků z rozsáhlého celoživotního díla, od konce čtyřicátých let 20. století až do úmrtí v roce 2011. Věnuje se i teoretickému zařazení „fenoménu Neprakta“ do souvislostí společenských, historických a uměleckých. Zařazuje Winterovo dílo do kontextu doby a v několika odborných studiích popisuje vývoj české, resp. československé karikatury ve druhé polovině 20. století. Kniha je exkluzivní díky modernímu polygrafickému zpracování a reprodukování ve špičkové kvalitě. Podobná publikace nebyla dosud vydána, jedná se tedy o první v řadě „dokladů“ o výjimečném období, kdy se česká „karikatura“ měnila v „cartoons“.
Výjimečná publikace chce zpřístupnit široké čtenářské obci obsáhlé Winterovo dílo, zahrnující kromě všeobecně známého kresleného humoru též ilustrace populárně vědeckých publikací z oborů kynologie, chovatelství a pěstitelství, naučných textů lékařů a vědeckých pracovníků, ilustrační doprovod románů, především humoristické a dětské literatury, práce pro televizní vysílání, film i divadlo. Zároveň si klade za cíl osvětlit vlivy Winterových předchůdců a současníků na výtvarné dílo a působení jeho mimouměleckých zájmů na téměř šedesátileté publikování v novinách, časopisech a knihách domácí i zahraniční produkce. Ukázky jsou glosovány faktografickými údaji, úryvky z časopiseckých rozhovorů s J. Winterem a krátkými osobními vzpomínkami některých jeho přátel a spolupracovníků (Radim Uzel, Tomáš Prokůpek, Rané Janoštík…). Kniha je opatřena rejstříky: Životopisná data, Bibliografie, Výstavy, Seznam novinových rozhovorů a medailonků.

1. vydání, vázáno s přebalem, formát knižního bloku 280 x 290 mm, cca 600 celobarevných stran

DATUM VYDÁNÍ BUDE UPŘESNĚNO

Další informace o titulu zde