Nakladatelství EPOCHA

Ediční plán pro rok 2017

Ediční plán pro rok 2017 je v přípravě a jednotlivé tituly jsou a budou postupně přidávány

Rychlý přechod do jiné kategorie:

Pavel Krákora
Vývoj samosprávy v Přerově v letech 1861–1914 a fenomén školství

Cílem publikace Vývoj samosprávy v Přerově v letech 1861–1914 a fenomén školství je postihnout aktivity dvou nejvýznamnějších politických stran v Přerově druhé poloviny 19. a počátku 20. století – tj. staročechů a mladočechů, a to na pozadí vývoje zdejší samosprávy. Přerov reprezentoval jednu z mála městských entit na Moravě, kde v komunální politice od počátku obnovení konstitučního života v habsburské monarchii v únoru roku 1861 dominovaly české politické strany. Tato skutečnost rovněž výrazně ovlivnila podobu zdejšího školství, jehož formování, struktuře a proměnám je v kontextu činnosti přerovské samosprávy v publikaci věnována dílčí pozornost.

27. svazek edice Erudica
1. vyd., vázaná, formát 130x200, 264 stran

Neprodejný titul - vydáno pro potřebu Pedagogické fakulty UP

Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7557-047-5 EAN: 9788075570475

Pavel Krákora, Gabriela Cingelová
Tak trochu jiné soudobé dějiny

Cílem publikace, doplněné rozšířenou elektronickou verzí s multimediálními a interaktivními nástroji, je podat ucelenější přehled týkající se role a pozice soudobých dějin v kurikulu dějepisu, a to včetně různých možností jejich výuky. V daném ohledu proto může, resp. měla by, posloužit učitelům dějepisu a společenskovědních předmětů jako zdroj odborných informací a námětů pro jejich pedagogické působení.

28. svazek edice Erudica
1. vyd., vázaná, formát 130x200, 80 stran

Neprodejný titul - vydáno pro potřebu Pedagogické fakulty UP
Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7557-048-2 EAN: 9788075570482