Nakladatelství EPOCHA

Ediční rada edice Magnetka

prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
FF UK, Technická univerzita Liberec

doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
FSV UK, vedoucí katedry Marketingové komunikace a PR

PhDr. Miloslav Martínek

JUDr. František Čermák

Mgr. Zdeněk Pobuda