Nakladatelství EPOCHANákupní košík

Obsah Vašeho košíku:
Košík je prázdný
ZOBRAZIT KOŠÍK

Vyhledávání

 

Kontakt

Nakladatelství EPOCHA s.r.o.
Kaprova 12/40, 110 00 Praha 1
tel: 224 810 353
nebo 734 130 356
e-mail: epocha@epocha.cz

Copyright © 2004-2019

Veškerý obsah
stránek je majetkem
Nakladatelství EPOCHA, s.r.o..
Optimalizováno
pro FF2, IE6 a IE7
Autor: Roman Kvasňa

Češi v Americe a česko-americké vztahy v průběhu pěti staletí

Ivan Dubovický

Zařazení ve vydaných knihách:
Historie - mimo edice

Czechs in America and Czech-American relations in a course of five centuries

Publikace přináší základní přehled česko-amerických vztahů od počátků v 16. století až po dnešek. Zvláštní pozornost je věnována historii českého masového přistěhovalectví do USA, rozvoji české komunity na půdě Spojených států a významu, jaký američtí Češi sehráli ve vztazích obou zemí, a to zejména v kritických obdobích českých dějin. Publikace je bohatě ilustrována materiály z domácích i zahraničních pramenů, je doplněna statistikami o českém vystěhovalectví a přehledem o vzájemném diplomatickém zastoupení. Je určena širšímu okruhu čtenářů.
The book presents an overview of Czech-American relations from the 16th century up to now. A special attention is given to the history of Czech mass immigration to the US, to formation of the Czech community in the US and to significant role that American Czechs played in Czech-American relations, especially in the critical moments of Czech history. Publication is richly illustrated using both Czech and foreign sources, also contains statistics on Czech immigration and a survey of Czechoslovak (Czech) – US diplomatic representatives. It is intended for wider circle of readers.

Kniha je vydána dvojjazyčně, česko-anglicky

1. vydání, vázaná, formát 170 x 240 mm, 200 stran

PhDr. et JUDr. Ivan Dubovický – kulturní antropolog, právník a diplomat. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze a Filozofickou fakultu UK v Praze, obor kulturní antropologie. V letech 1986–2005 přednášel na Katedře etnologie FF UK, v letech 1990–1991 a obdržel Fulbrightovo stipendium k výzkumnému pobytu v USA zaměřenému na českou komunitu ve Spojených státech, v USA také krátkodobě přednášel na několika univerzitách. Od roku 1995 pracuje na ministerstvu zahraničních věcí. Ve své vědecké kariéře se zaměřuje na historii Čechů ve světě a na teoretické otázky etnicity. Je autorem a spoluautorem několika publikací a řady odborných studií zaměřených k uvedeným tématům.
PhDr. and JUDr. Ivan Dubovický – cultural anthropologist, lawyer and diplomat. He graduated from the Charles University in Prague at the Faculty of Law and Faculty of Arts. Between 1986–2005 he lectured at Ethnology Department at Charles University, in 1990–1991 he received the Fulbright scholarship to research the Czech community in the United States. He also temporarily lectured at various American universities. Since 1995, he works at the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. In his research career, he focuses on history of Czechs abroad and theoretical issues of ethnicity. He is the author and co-author of several publications and tens of scholarly studies related to the above-mentioned topics.

ISBN: 978-80-7557-165-6 EAN: 9788075571656
Cena: 299,- Kč, cena při nákupu přes eshop: 224,- Na každý nákup automaticky získáváte 25% slevu.
Více informací naleznete v sekci Košík nebo Dodací podmínky.


PŘIDAT DO KOŠÍKU