Nakladatelství EPOCHA

Civilia 2/2016

kolektiv autorů

Zařazení v edičním plánu:
Odborná literatura – mimo edice


Odborná revue pro didaktiku společenských věd

Odborný časopis, v němž jsou publikovány původní studie (teoretické, empirické i přehledové), diskusní příspěvky, zprávy a recenze z oblasti společenských věd (zejména filosofie, etiky, historie a politologie) a také z didaktiky humanitních a společenských věd (aktuální trendy a reflexe oborové didaktiky společenských věd v praxi). Časopis vychází dvakrát ročně, přičemž publikovat na jeho stránkách mají možnost nejen domácí a zahraniční renomovaní autoři, ale prostor je poskytován rovněž studentům doktorského studia.

Neprodejný titul – vydáno pro potřebu Pedagogické fakulty UP