Nakladatelství EPOCHA

Vývoj samosprávy v Přerově v letech 1861–1914 a fenomén školství

Pavel Krákora

Zařazení ve vydaných knihách:
Odborná literatura – Edice Erudica

Zařazení v edičním plánu:
Odborná literatura – Edice Erudica

Cílem publikace Vývoj samosprávy v Přerově v letech 1861–1914 a fenomén školství je postihnout aktivity dvou nejvýznamnějších politických stran v Přerově druhé poloviny 19. a počátku 20. století – tj. staročechů a mladočechů, a to na pozadí vývoje zdejší samosprávy. Přerov reprezentoval jednu z mála městských entit na Moravě, kde v komunální politice od počátku obnovení konstitučního života v habsburské monarchii v únoru roku 1861 dominovaly české politické strany. Tato skutečnost rovněž výrazně ovlivnila podobu zdejšího školství, jehož formování, struktuře a proměnám je v kontextu činnosti přerovské samosprávy v publikaci věnována dílčí pozornost.

27. svazek edice Erudica
1. vyd., vázaná, formát 130x200, 264 stran

Neprodejný titul - vydáno pro potřebu Pedagogické fakulty UP

ISBN: 978-80-7557-047-5 EAN: 9788075570475