Nakladatelství EPOCHA

Rozdělený ostrov

Jan Koura

Zařazení v edičním plánu:
Historie - mimo edice

Kyperský konflikt ve stínu studené války 1960–1974

Předkládaná monografie se kromě zhodnocení konfliktu mezi řeckým a tureckým obyvatelstvem Kypru a jeho dopadu na řecko-turecké vztahy zaměří na vliv studené války a vzájemné soupeření Spojených států amerických a Sovětského svazu na samotném ostrově a v oblasti strategicky důležitého východního Středomoří.

1. vyd., vázaná s přebalem, formát 145 x 205, cca 200 stran + fotopříloha

DATUM VYDÁNÍ BUDE UPŘESNĚNO

O knize:

Obyvatelé středomořského ostrova Kypr, jenž byl od roku 1925 britskou kolonií, začali po druhé světové válce intenzivně usilovat o získání samostatnosti. O průběhu dekolonizačního procesu ale měli rozdílné představy nejen Řekové a Turci žijící na ostrově, ale i Řecko, Turecko a Velká Británie. Od poloviny padesátých let se konflikt mezi kyperskými Řeky a Turky začal vyhrocovat natolik, že měl negativní dopad nejen na řecko-turecké vztahy, ale i situaci ve východním Středomoří, jež představovalo v kontextu studené války strategicky důležitou oblast.
Uklidnění poměrů na ostrově měl přinést vznik samostatné Kyperské republiky v roce 1960. Osamostatnění Kypru však ještě více vyostřilo vztahy mezi řeckým a tureckým obyvatelstvem a kvůli událostem na ostrově se Řecko a Turecko (od roku 1952 členské státy NATO) ocitly v letech 1964 a 1974 na pokraji vzájemného válečného střetnutí.
O kyperský konflikt se kromě Velké Británie, jež měla na ostrově vojenské základny, intenzivně zajímaly také Spojené státy americké a Sovětský svaz, který prostřednictvím Československa dodával na ostrov zbraně.
Kromě samotného kyperského konfliktu se kniha soustředí také na otázku, do jaké míry studená válka a vzájemné soupeření supervelmocí ovlivňovalo situaci na ostrově, jež nakonec v roce 1974 vyústila v rozdělení ostrova na řeckou a tureckou část.

PhDr. Jan Koura, Ph.D. (*1984)
Je odborným asistentem na Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a vedoucím skupiny pro výzkum studené války. Absolvoval řadu studijních a badatelských pobytů v zahraničí, zejména ve Velké Británii a Spojených státech amerických. Působil jako stipendista Fulbrightova programu na George Washington University a jako Visiting Fellow na University of St Andrews. Tematicky se zabývá nejnovějšími obecnými (světovými) dějinami se zaměřením na historii Spojených států amerických, dějiny studené války a transatlantických vztahů ve 20. století. Je autorem knihy Zápas o východní Středomoří. Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Řecku a Turecku v letech 1945–1953 (2013) a další více než desítky odborných studií.