Nakladatelství EPOCHA

NEPRAKTA

Jaroslav Kopecký (ed.)

Zařazení v edičním plánu:
Humor – mimo edice
Ostatní literatura faktu – mimo edice

Obrazová monografie Jiřího Wintera (1924–2011), karikaturisty, výtvarníka a ilustrátora, zaujímajícího výrazné místo ve výtvarném umění druhé poloviny 20. století, především na poli kresleného humoru. Kniha ve velkém formátu prezentuje přes tisíc reprodukcí vtipů, ilustrací, grafik, skic a námětů, reklamních plakátů, letáků a účelových tisků z rozsáhlého celoživotního díla, od konce čtyřicátých let 20. století až do úmrtí v roce 2011. Věnuje se i teoretickému zařazení „fenoménu Neprakta“ do souvislostí společenských, historických a uměleckých. Zařazuje Winterovo dílo do kontextu doby a v několika odborných studiích popisuje vývoj české, resp. československé karikatury ve druhé polovině 20. století. Kniha je exkluzivní díky modernímu polygrafickému zpracování a reprodukování ve špičkové kvalitě. Podobná publikace nebyla dosud vydána, jedná se tedy o první v řadě „dokladů“ o výjimečném období, kdy se česká „karikatura“ měnila v „cartoons“.
Výjimečná publikace chce zpřístupnit široké čtenářské obci obsáhlé Winterovo dílo, zahrnující kromě všeobecně známého kresleného humoru též ilustrace populárně vědeckých publikací z oborů kynologie, chovatelství a pěstitelství, naučných textů lékařů a vědeckých pracovníků, ilustrační doprovod románů, především humoristické a dětské literatury, práce pro televizní vysílání, film i divadlo. Zároveň si klade za cíl osvětlit vlivy Winterových předchůdců a současníků na výtvarné dílo a působení jeho mimouměleckých zájmů na téměř šedesátileté publikování v novinách, časopisech a knihách domácí i zahraniční produkce. Ukázky jsou glosovány faktografickými údaji, úryvky z časopiseckých rozhovorů s J. Winterem a krátkými osobními vzpomínkami některých jeho přátel a spolupracovníků (Radim Uzel, Tomáš Prokůpek, Rané Janoštík…). Kniha je opatřena rejstříky: Životopisná data, Bibliografie, Výstavy, Seznam novinových rozhovorů a medailonků.

1. vydání, vázáno s přebalem, formát knižního bloku 280 x 290 mm, cca 600 celobarevných stran

DATUM VYDÁNÍ BUDE UPŘESNĚNO

Autorský kolektiv

Jaroslav Kopecký (*1945)
Sběratel Nepraktova díla, jeho životopisec, editor celkem 26 knih s ilustracemi nebo výběrem kresleného humoru Jiřího Wintera.

Pavel Ryška (*1974)
Vizuální umělec, performer a historik animace, pedagog, archivář. Vystudoval Fakultu výtvarných umění VUT v Brně. Zabýval se sociálními podmínkami vidění a prostupností dominantních rámců, v nichž pozorujeme a interpretujeme vizuální obrazy. Za absolventskou práci získal cenu StartPoint: prize for emerging artists (2004). V letech 2005 až 2009 vystudoval pražskou FAMU, v Centru audiovizuálních studií se věnoval počátkům filmové animace a historiografii komiksu. Výsledky průzkumů československé vizuální kultury publikuje na stránkách www.padesatky.info.

Ivan Hanousek (*1942)
Vystudoval novinářství na FSVP Univerzity Karlovy, kde v roce 1969 obhájil diplomovou práci Výtvarná publicistika v českém tisku 1958–1968. Od roku 1967 novinář. Od roku 1992 byl ve vedení RZ Čs. televize, od roku 1994 v Českém rozhlase. Založil první soutěž karikaturistů u nás. Vydal několik knih z cartoons sbírky, psal předmluvy ke sbírkám (Kotrha, Lichý) a katalogům (Barták, Renčín, Jiránek). Inicioval založení České unie karikaturistů (ČUK), jejíž byl tajemníkem, pak místopředsedou. Působil v jury v desítkách mezinárodních soutěží karikatury doma a v zahraničí (Slovensko, Polsko, Turecko).

Ondřej Basjuk (*1983)
Absolvent Didaktické a mediální ilustrace na UUD v Plzni (2006) a ateliéru Vladimíra Kokolii na pražské AVU (2012). Patří mezi nejvýraznější umělce své generace. Přestože bývá vnímán hlavně jako malíř, vyjadřuje se také kresbou, fotografií, prostřednictvím ready-mades a využívá i nová média. Věnuje se malbě a jejím intermediálním přesahům. Je zapáleným orientalistou a soukromě zkoumá orientální vlivy na středoevropskou malbu. V roce 2012 založil galerii K.art.on v Praze-Karlíně, kde je spolukurátorem. Galerie se zabývá uměním na papíře a jeho přesahy.