Nakladatelství EPOCHA

V ruském zajetí

Jitka Zabloudilová

Zařazení v edičním plánu:
Historie - Edice Traumata války

Organizace zajatých Čechů a Slováků v Rusku (1914–1918)

Fenomén zajetí a zajatectví v letech 1. světové války zůstával dosud v české vojensko-historické produkci na okraji zájmu. Autorka představuje různé stránky tohoto specifického válečného prožitku, jímž prošlo několik set tisíc vojáků z českých zemí a ze Slovenska. Zaměřuje se především na okolnosti vzniku a poté i na všestrannou organizační, kulturní i jinak podpůrné aktivity mnoha desítek čs. zajateckých organizací na území Ruska. Text vychází z autorčina velmi rozsáhlého archivního výzkumu a kromě odborné literatury využívá i dochovaných vzpomínek bývalých zajatců. Čtenáři se tak otevírá málo známý svět života v zajateckých táborech. Zahrnuje úsilí zajatců o zachování vlastní důstojnosti ve strastiplných poměrech zajetí na Sibiři či ve Střední Asii, formy jejich pracovního nasazení i způsoby, jimiž se našim dobrovolníkům podařilo uniknout z táborů do jednotek čs. legií v Rusku.

edice Traumata války
1. vyd., váz., formát 145x205

DATUM VYDÁNÍ BUDE UPŘESNĚNO

PhDr. Jitka Zabloudilová
Absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor český jazyk a literatura – dějepis. Od roku 1990 působila jako vědecký pracovník v tehdy obnoveném Památníku odboje (nyní Vojenský historický ústav), v letech 2004–2005 v Archivu Akademie věd ČR, nyní pracuje ve státní správě. Zabývá se historií prvního československého odboje, zejména dějinami čs. legií v Rusku 1914-1920 a problematikou českých zajatců za první světové války. Je spoluautorkou publikace Českoslovenští legionáři 1914–1920 (Praha 1996), autorka studií a odborných článků.