Nakladatelství EPOCHA

Vítězný Augustus

Karel Richter

Zařazení v edičním plánu:
Historie – Edice Polozapomenuté války

Dědic Caesarovy moci 63–14 př. n. l.

Po vraždě Julia Caesara 15. března 44 př. Kr. lid poněkud nečekaně obrátil svůj hněv proti vrahům a vynesl k moci Caesarova adoptivního syna Octaviana, který s Markem Antoniem a Markem Aemiliem Lepidem vytvořil v roce 43 př. n. l. druhý triumvirát. Lepidus ale časem ustupuje do pozadí a konflikt o nejvyšší moc v nejmocnější říši světa tak byl jen otázkou času. Antonius zanedbával povinnosti při správě říše stále více a postupně se propadl do závislosti na vůli Kleopatry. Spory nakonec přerostly v otevřenou válku a v bitvě u Actia ztratili Antonius s Kleopatrou loďstvo i vojsko a nedlouho poté přišli vlastní rukou i o své životy. Octavianus se tak stal nejmocnějším mužem v říši – Senát mu udělil čestný titul Augustus (Vznešený) a postupem času do jeho rukou vložil veškeré myslitelné veřejné funkce. Oč je Augustus mocnější, o to méně se mu daří v rodinných záležitostech. Nemá syny a v nejlepších letech se uchyluje k adopci Tiberia a Drusa, mužů, kteří později slaví vojenské úspěchy a rozšiřují hranice impéria. Po Drusově smrti roku 9 př. Kr. si Augustus volí za svého nástupce Tiberia, který se snaží podrobit římské moci i hraniční území v Germánii. Římané pronikají na germánské území, ale roku 9 n. l. jsou náčelníkem Cherusků v Teutoburském lese odraženi. Augustus je zděšen a na vojenské podmanění Germánie rezignuje. První muž Říma cítí, že stárne a slábne. První císař římské říše, jenž přijal Řím z cihel a odevzdal jej z mramoru, umírá roku 14 n. l.

42. svazek edice Polozapomenuté války
1. vyd., váz. s přeb., formát 145x205, cca 450 stran včetně map a ilustrací

DATUM VYDÁNÍ BUDE UPŘESNĚNO

PhDr. Karel Richter, CSc. (*1930)
je vojenský historik, člen Obce spisovatelů a dlouholetý předseda Klubu autorů literatury faktu. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK a Vojenskou akademii v Brně a v Bratislavě. V letech 1971-1989 pracoval jako vědecký pracovník ve Vojenském historickém ústavu v Praze. Knižně publikuje od konce 60. let a věnuje se především zpracování vojenských konfliktů novodobých dějin. Je autorem a spoluautorem více než třiceti knižních titulů, např. Osudový omyl generála Vlasova, Ďábel Trenk, Češi a Němci v zrcadle dějin, Tragický osud generála Heliodora Píky, Třeba i železem a krví, Pamětihodné bitvy českých dějin, Přes krvavé řeky, Apokalypsa v Karpatech, Válka začala v Polsku, Vražda jménem republiky, Hranice placená krví, Hrdinové Československa. Příběhem o Alexandrovi Velikém – Dobyvatel světa (2010) – poprvé vykročil do období antického válečnictví. V roce 2014 vydal dvoudílný životopis Ave Caesar I.Ave Caesar II., Hranice placená krví (2014) - jedná se o druhé, doplněné vydání, Historické drama volyňských Čechů (2015). Krom literární činnosti redigoval třináct let historickou revue Přísně tajné, hojně publikuje časopisecky, překládá a spolupracuje též s rozhlasem i televizí jako autor i konzultant. Je trojnásobným laureátem Ceny E. E. Kische, dvakrát obdržel Cenu M. Ivanova a slovenskou literární cenu V. Zamarovského. Byl jmenován čestným občanem svého rodného města Chlumce nad Cidlinou.